close

Bolesław Śmiały-Szczodry i biskup Stanisław. Dzieje konfliktu

  • Nowość

Bolesław Śmiały-Szczodry i biskup Stanisław. Dzieje konfliktu

Kod: B00484
Status: Niedostępny
"...tragizm losów i klęsk osobistych obu bohaterów konfliktu pociągnął za sobą fatalne skutki i dla państwa polskiego, i dla Kościoła. W ich wyniku Polska na ponad 200 lat utraciła koronę i przestała być monarchią, którą po krótkim epizodzie z koronacją Przemysła II w 1295 r. i Wacława II w 1300 r. przywrócił dopiero na trwałe Władysław Łokietek w 1320 r. W sferze następstw,natychmiastowo odczuwalnych po katastrofę Bolesława Szczodrego, najdotkliwsza była zmiana w międzynarodowym położeniu państwa polskiego, które z ważnego czynnika politycznego w Europie środkowowschodniej w dobie jego rządów, w okresie panowania jego następcy Władysława Hermana (1079–1102) stacza się do roli przedmiotu politycznego w tej części Europy. Następuje wówczas niemal całkowita zatrata inicjatywy politycznej na zewnątrz, system przymierzy ulega odwróceniu, niekorzystnemu z punktu widzenia interesów państwa, prowadząc do ponownego uzależnienia Polski od cesarstwa, z którym podjąć miał walkę dopiero Bolesław Krzywousty (1102–1138). Straty były zatem wielorakie i dalekosiężne. "

OPRACOWANIE GRAFICZNE:

JĘZYK ORYGINAŁU:

JĘZYK WYDANIA:

DATA PIERWSZEGO WYDANIA:

1982

MIEJSCE WYDANIA:

ROK WYDANIA:

1982

NUMER WYDANIA:

I

NAKŁAD:

30000

ILOŚĆ STRON:

250

OPRAWA ORYGINALNA:

SKŁAD:

250

ISBN:

8-322-31966-5

KOD:

B00484

TYTUŁ:

Bolesław Śmiały-Szczodry i biskup Stanisław. Dzieje konfliktu

ILOŚĆ:

0.00